Văn miếu /Hương đăng/Phụng sự

Văn miếu /Hương đăng/Phụng sự

Thông tin cơ bản

Văn miếu /Hương đăng/Phụng sự
文廟/香燈/奉事
Kí hiệu: 10039/10040/10041
Thác bản bia sưu tầm ở Văn từ bản huyện xã Xuân La tổng Trà Phương phủ Kiến Thụy tỉnh Kiến An.
Thác bản 3 mặt, khổ đều 30 x 100cm, gồm 11 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Chính Hòa thứ 21 (1700) quan viên bản huyện xây dựng Văn miếu huyện gồm hai dãy tả hữu, một gian nghi môn và trồng cây xung quanh. Năm Tân Tỵ (1701) hoàn thành, dựng bia ghi lại để lưu truyền. Bia có ghi họ và tên, quê quán những người hưng công như: Huyện thừa huyện Nghi Dương Phan Công Nghĩa, Tri huyện Nghi Dương Dương Quảng Hàn, v.v.. Bia còn liệt kê các loại đồ thờ ở Văn miếu.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)