Vân Ổ/Xã Thiên/Phúc tự/Hồng chung

Vân Ổ/Xã Thiên/Phúc tự/Hồng chung

Thông tin cơ bản

Vân Ổ/Xã Thiên/Phúc tự/Hồng chung
雲塢/社天/福寺/洪鍾
Kí hiệu: 13666/13667/13668/13669
Thác bản chuông chùa Thiên Phúc xã Vân Ổ tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường 永祥府良田總雲塢社天福寺, sưu tầm ở chùa Thiên Phúc xã Vân Ổ tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 42 x 113cm, gồm 58 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệng thứ 16 (1835).
Người soạn: Phan Hòa Tu 潘和修; chức vị: Phụng nghị đại phu, Học chính tỉnh Quảng Ngãi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên, số tiền đóng góp của những người có công trong việc đức chuông chùa Thiên Phúc, như: ông Phạm Quang Nghiêm 10 quan, ông Phạm Bá Nghi 3 quan, ông Đinh Văn Tiêm 1 quan v.v… Chuông cao 2 thước 4 tấc 5 phân, đường kính 1 thước 8 tấc 5 phân (thước ta), nặng 6 tạ 1 cân, trị giá 691 quan 1 mạch 30 văn.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)