Vân Ổ xã/Thiên Phúc tự

Vân Ổ xã/Thiên Phúc tự

Thông tin cơ bản

Vân Ổ xã/Thiên Phúc tự
雲塢社/天福寺
Kí hiệu: 13664/13665
Thác bản khánh xã Vân Ổ huyện Yên Lạc phủ Vĩnh Tường tỉnh Sơn Tây tỉnh 永安省永祥府安樂縣雲塢社, sưu tầm ở chùa Thiên Phúc xã Vân Ổ tổng Lương Điền phủ Vĩnh Tường tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 2 mặt, khổ 105 x 140cm, gồm 15 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 250 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 21 (1840).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc các quan viên, hưng công, hội chủ, thiện nam, tín nữ góp tiền và vật liệu đúc Khánh chùa Thiên Phúc. Khánh gồm đồng và thiếc nặng 2 tạ 6 yến. Nay ghi lại họ và tên những người có công trong việc đúc khánh ở chùa Thiên Phúc để lưu truyền về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)