Vạn Phúc trại bi ký

Vạn Phúc trại bi ký

Thông tin cơ bản

Vạn Phúc trại bi ký
萬福寨碑記
Kí hiệu: 18938
Thác bản bia sưu tầm ở đình xã Vạn Phúc đại lý Hoàn Long Hà Thành.
Thác bản 1 mặt, khổ 55 x 100 cm, gồm 21 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 2 (1908).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Vào năm Thành Thái Bính Ngọ các vị kì lão, lý dịch trong ấp cùng với nhân dân bàn bạc trùng tu đền thần Thượng đẳng, tháng 3 bắt đầu khởi công nhưng lượng tiền chỉ còn 300 nguyên nên dân đã quyên góp chẳng mấy chốc đã thu được đến 400, 500 nguyên, trong vòng 1 tháng nữa thì việc xây cất được hoàn tất. Khắc bia ghi danh sách những người tham gia công sức đóng góp.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)