Văn thánh miếu phục cựu chỉ bi

Văn thánh miếu phục cựu chỉ bi

Thông tin cơ bản

Văn thánh miếu phục cựu chỉ bi
文聖廟復舊址碑
Kí hiệu: 17279
Thác bản bia sưu tầm ở văn thánh hàng tỉnh xã Đông Sơn huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 1 mặt, khổ 64 x 140 cm, gồm @ dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thành Thái thứ 3 (1891).
Người soạn: không ghi.
Người nhuận sắc: Lê Khắc Trạch 黎克澤; chức vị: Huấn đạo huyện Yên Định.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Văn miếu hàng tỉnh của tỉnh Thanh Hóa ban đầu đặt tại xã Đông Sơn, sau dời đến xã Vân Nhưng cùng huyện. Năm Thành Thái thứ 2 (1890) quan tỉnh đường tâu lên triều xin chuyển địa điểm. Đến năm sau (1891), công việc di dời về địa điểm cũ ở xã Đông Sơn được tiến hành. Ghi lại họ tên các vị quan chức phụ trách về công việc này, như Tổng đốc Nguyễn Thuật, Vệ úy Nguyễn Văn Dương…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)