Vạn thế phụng tự bi kí/Chu Đồ xã phụng tự bi

Vạn thế phụng tự bi kí/Chu Đồ xã phụng tự bi

Thông tin cơ bản

Vạn thế phụng tự bi kí/Chu Đồ xã phụng tự bi
萬世奉祀碑記/周稌社奉祀碑
Kí hiệu:12550/12551/12552/12553
Thác bản bia xã Chu Đồ huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣周稌社, sưu tầm tại đình xã Chu Đồ tổng Thượng Triệt phủ Nam Sách.
Thác bản 4 mặt, khổ 52 x 81cm và 16 x 72cm, gồm 63 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2400 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710) .
Người viết: họ Phan 潘; chức vị: Đề lại Trấn thủ nha môn xứ Thanh Hoa, tước Trân Châu nam
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật
Tóm lược nội dung:
Văn bia có 2 nội dung: 1/ Nội điện thị nội cung tần Vương Thị Ngọc Viên ở xã Đặng Xá huyện Thanh Lâm là dòng dõi trâm anh thế phiệt, đoan trang, từ thuận, giàu lòng nhân từ. Tuy sống trong giàu sang, con cái hiển đạt, bà vẫn luôn quan tâm giúp đỡ dân làng Đặng Xá cùng các làng lân cận. Nay bà đã cúng cho xã Chu Đồ huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 650 quan tiền sử, 7 mẫu ruộng tốt để làng chi dùng. Hưong lão, dân làng nhớ ơn tôn bầu bà làm “Đại vương bà” và bầu cha bà là quan Đặc tiến Kim tử Vinh lộc Đại phu Tổng binh sứ tước Thụy Tường hầu họ Vương tự Phúc Khánh thụy Đức Hoạt, mẹ bà họ Vương hiệu Diệu Lan làm Hậu thần. Ghi các điều qui định về việc tế lễ Hậu thần hàng năm vào các ngày lễ tiết và ngày giỗ, ghi vị trí, diện tích ruộng cúng. 2/ Phụ chép bà Đỗ Thị Phương ở xã Chu Đồ cúng 50 quan tiền cổ, 1 mẫu ruộng để làng sửa đình, được quan viên làng tôn bầu cha mẹ bà Đỗ Thị Phượng làm Hậu thần.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)