Vạn thế phụng tự bi kí

Vạn thế phụng tự bi kí

Thông tin cơ bản

Vạn thế phụng tự bi kí
萬世奉祀碑記
Kí hiệu: 1198
Thác bản bia huyện Lôi Dương phủ Thiệu Thiên Thanh Hoa 清華紹天府雷陽縣, sưu tầm tại miếu xã Quần Trọng tổng Thượng Cốc huyện Lôi Dương phủ Thọ Xuân tỉnh Thanh Hóa
Thác bản 1 mặt, khổ 145 x 250 cm, gồm 54 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 6 (1710)
Người soạn: Vũ [Thạnh] 武 晟; quê quán: xã Đan Luân huyện Đường An phủ Thượng Hồng, Hải Dương; học vị: Tiến sĩ khoa Ất Sửu (1685); chức vị: Phụng sai Thanh Hoa xứ Đốc đồng quan Binh khoa Cấp sự trung
Người nhuận sắc 1: Nguyễn [Đăng Đạo] 阮登道; quê quán: thôn Hoài Bão xã Tiên Du huyện Từ Sơn phủ Kinh Bắc; học vị: Tiến sĩ khoa Quý Hợi (1683); chức vị: Đặc tiến Kim tử Vinh lộc đại phu, Tham tụng Binh bộ Thượng thư; tước Thọ Lâm bá
Người nhuận sắc 2: Phạm [Quang Trạch] 范光澤; quê quán: xã Đông Ngạc huyện Từ Liêm phủ Quốc Oai, Sơn Tây; học vị: Tiến sĩ khoa Quý Hợi; chức vị: Bồi tụng, Lễ bộ Hữu thị lang
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
Hành trạng, công tích nhân vật
Sinh hoạt làng xã
Thơ văn
Tóm lược nội dung:
Đương triều nguyên lão phụng sai Kinh Bắc xứ Trấn thủ quan, Đặc tiến phụ quốc Thượng tướng quân, Nam quân Đô đốc phủ Tả Đô đốc, Thiếu bảo, Thạc quân công Lê Thời Hải người thôn Đông xã Phú Hào huyện Lôi Dương, Phủ Thiệu Thiên, Thanh Hoa; hơn 50 năm tận lực phụng sự quốc gia, lấy quận chúa Trịnh Thị Ngọc Trác, huân danh để lại cho muôn đời con cháu Ông đã cấp cho dân địa phương 7800 quan tiền cổ và 891 mẫu thổ điền dùng vào việc công và việc thờ cúng Nhân dân địa phương lập điều ước thờ phụng cha mẹ, vợ chồng ông hàng năm như bậc thần minh Có bài minh

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)