Vân Trình tổng khắc thánh hiền tượng bi

Vân Trình tổng khắc thánh hiền tượng bi

Thông tin cơ bản

Vân Trình tổng khắc thánh hiền tượng bi
雲程總刻聖賢像碑
Kí hiệu: 19142
Thác bản bia sưu tầm ở văn từ tổng xã Lỗi Sơn tổng Vân Trình huyện Gia Viễn tỉnh Ninh Bình.
Thác bản 1 mặt, khổ 70 x 95 cm, gồm 19 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 2 (1927).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc chánh tổng Đinh Nguyễn Truyền và các thân hào, lý dịch, lý trưởng trong tổng hưng công khắc tượng thánh hiền. Ghi họ tên những người đóng tiền: Cựu chánh tổng Đinh Văn Chương góp 2 đồng, cựu lý trưởng Đinh Đam 2 đồng, Thí sinh Nguyễn Chi v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)