Văn từ bi kí

Văn từ bi kí

Thông tin cơ bản

Văn từ bi kí
文祠碑記
Kí hiệu: 8268
Thác bản bia tại xã Đồng Than tổng Đồng Than huyện Văn Giang 文江縣桐灘總桐灘社, sưu tầm tại văn chỉ thôn Thượng xã Đồng Than tổng Đồng Than huyện Yên Mỹ tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 59 x 115 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Tổng Đồng Than chưa có văn chỉ hàng tổng, nay các vị chức sắc, khóa sinh, hương chính các xã trong tổng bàn nhau xây dựng, được Bát phẩm Bá hộ Cai tổng họ Phạm bỏ công tìm địa điểm, xuất tiền ra làm, dựng văn chỉ tại thôn Thượng của xã Đồng Than. Về sau, ông lại bỏ tiền mua hơn 17 mẫu ruộng, trị giá 800 quan đặt làm tự điền. Ghi một số điều lệ, trong đó có điều lệ cho ông được phối hưởng thờ cúng ở văn từ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)