Vị Hoàng xã đình bi kí

Vị Hoàng xã đình bi kí

Thông tin cơ bản

Vị Hoàng xã đình bi kí
渭潢社亭碑記
Kí hiệu: 16108
Thác bản bia xã Vị Xuyên tổng Đông Mặc huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định 南定省美祿縣東墨總渭川社, sưu tầm tại đình xã Vị Xuyên tổng Đông Mặc huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 85 x 157 cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Tự Đức thứ 15 (1862).
Người soạn: Trần Doãn Đạt 陳尹達; quê quán: người trong ấp; học vị: Phó bảng khoa Nhâm Tuất (1862); chức vị: Án sát sứ.
Chủ đề :- Lịch sử di tích.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi về lịch sử ngôi đình xã Vị Xuyên: vốn được dựng từ lâu tại xã Nội Lan, khi đầu chỉ được lợp lá cỏ gianh. Trong thời gian niên hiệu Gia Long, đình được chuyển đến xứ Cái Phụ, sau đến năm Minh Mệnh 14 (1833) thì mới được lợp ngói, xây tường và nghi môn. Năm Canh Thân hoàn thành, đình đẹp đẽ khang trang, quy mô to lớn hơn trước. Ghi họ và tên chư vị đóng góp xây dựng đình, trong đó có vợ viên quan phủ Vĩnh Tường là Trần Thị Nguyên cúng 10 quan tiền, Lý trưởng Trần Xuân Phó, Phó lý Vũ Nhân Cương,… Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)