Vi lập Hậu thần/Hậu phật đồng tạo/Tịnh phụ da nương/Nhất thạch bi kí

Vi lập Hậu thần/Hậu phật đồng tạo/Tịnh phụ da nương/Nhất thạch bi kí

Thông tin cơ bản

Vi lập Hậu thần/Hậu phật đồng tạo/Tịnh phụ da nương/
Nhất thạch bi kí
為立後神/後佛同造/并祔爺娘/一石碑記
Kí hiệu: 5956/5957/5958/5959
Thác bản bia xã Lại Hạ huyện Thanh Lâm phủ Nam Sách 南策府青林縣賴下社, sưu tầm tại đình xã Lại Hạ tổng Lại Thượng huyện Lang Tài tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 26 x 50 cm, gồm 56 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Long Đức thứ 2 (1733).
Người soạn: Trần Đào 陳桃; quê quán: xã Lại Hạ.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Nguyễn Thị Thổn là người rất mộ đạo Phật, đã cúng cho xã hơn 100 quan cổ tiền và 7 sào ruộng giá 60 quan cổ tiền. Toàn dân bầu bà là Hậu thần. Bà lại cúng 30 quan tiền sử và 6 sào ruộng để dân xã tôn bầu cha mẹ bà làm Hậu phật. Ghi diện tích vị trí ruộng và các cam kết cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)