Viên Quang khám/Chúc thánh thọ/Thiên hạ an/Vạn vạn niên

Viên Quang khám/Chúc thánh thọ/Thiên hạ an/Vạn vạn niên

Thông tin cơ bản

Viên Quang khám/Chúc thánh thọ/Thiên hạ an/Vạn vạn niên
圓光龕/祝聖壽/天下安/萬萬年
Kí hiệu: 13105/13106/13107/13108
Thác bản bia xã Hậu Bổng huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣厚俸社, sưu tầm ở chùa Quang Minh xã Hậu Bổng tổng Hậu Bổng huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 20 x 140cm, gồm 16 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Trị thứ 4 (1679).
Người viết: Đỗ Vinh 杜榮 .
Người khắc: Vũ Hữu Nhậm 武有任; quê quán: xã Hậu Bổng huyện Gia Phúc; tự Pháp Lan 法籣.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích..
Tóm lược nội dung:
Ghi việc, các quan viên, hương lão và thiện nam, tín nữ xã Hậu Bổng đã phát tâm công đức tiến cúng tiền của để xây dựng cột thiên đài tại chùa Quang Minh. Ghi họ và tên các vị hưng công, hội chủ và những người cúng tiền ruộng để xây dựng cột thiên đài tại chùa Quang Minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)