Viên Quang tháp bi kí

Viên Quang tháp bi kí

Thông tin cơ bản

Viên Quang tháp bi kí
圓光塔碑記
Kí hiệu: 2187
Thác bản bia xã Phật Tích huyện Tiên Du phủ Từ Sơn 慈山府仙遊縣佛跡社, sưu tầm tại chùa Vạn Phúc xã Phật Tích tổng Thụ Phúc huyện Tiên Du tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 68 x 90 cm, gồm 22 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 550 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 5 (1684).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Lược ghi tiểu sử nhà sư Lê Ngọc Nghênh tự Chân Phúc quê ở xã Tam Lưu huyện Lôi Dương phủ Thiệu Thiên Thanh Hoa. Khi mất, được xây tháp Viên Quang thờ phụng và được Sa di ni Diệu Tuệ mua ruộng Tam bảo giao cho xã cày cấy để cúng giỗ ông. Bia có ghi rõ các xứ ruộng và các quy định về việc cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)