Viên Quang tự bi

Viên Quang tự bi

Thông tin cơ bản

Viên Quang tự bi
圓光寺碑
Kí hiệu: 16111
Thác bản bia thôn Tây xã Năng Tĩnh tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc phủ Thiên Trường tỉnh Nam Định 南定省天長府美祿縣美重總能靖社西村, sưu tầm tại chùa Viên Quang xã Năng Tĩnh tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 62 x 105 cm, gồm 6 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 150 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 4 (1929).
Người soạn: Trần Tam Sách 陳三策; quê quán: xã Năng Tĩnh; chức vị: Chánh cửu phẩm văn giai.
Chủ đề :- Sinh hoạt làng xã.
Tóm lược nội dung:
Ghi về khu đất chùa Viên Quang ở thôn Tây xã Năng Tĩnh phủ Xuân Trường vốn thuộc diện quản lí của nhà chùa. Từ năm Bảo Đại thứ 4 (1929), đất bị xung làm công thổ và bị bán đi. Dân thôn khẩn khoản kêu xin, được viên công sứ Nam Định là Graffeuil hoàn cho một phần tiền là 680 đồng. Dân làng đem số tiền đó mua 3 mẫu 2 sào 10 thước ruộng khác làm lệ điền để thu hoa lợi chi dùng cúng giỗ hàng năm ở chùa. Kê tên số ruộng và các xứ đồng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)