Viên Quang/Tự tạo/Thiên đài/Thạch trụ

Viên Quang/Tự tạo/Thiên đài/Thạch trụ

Thông tin cơ bản

Viên Quang/Tự tạo/Thiên đài/Thạch trụ
圓光/寺造/天臺/石柱
Kí hiệu: 13000/13001/13002/13003
Thác bản bia 6 thôn Đống San, Lai Xá, Lương Nham, Tiên Lý, Lai Cách, Huyền Bổ xã Phương Duy huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下紅府嘉福縣芳維社玄補來格仙李良岩華舍棟刊六村, sưu tầm ở chùa Viên Quang xã Phương Duy tổng Phương Duy huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 26 x 122cm, gồm 29 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 13 (1692).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích..
Tóm lược nội dung:
Chùa Viên Quang là ngôi chùa cổ được xây dựng từ tiền triều nhưng đến nay vẫn chưa có cột hương. Tín vãi Nguyễn Thị Bồng hiệu Từ Đức đã cúng 10 quan tiền để xây cột hương. Quan viên, hương lão và dân xã đã thuận cho gia tiên của bà được gửi giỗ trong chùa. Ghi họ và tên những người được bầu Hậu. Ngoài ra còn có ông Phạm Tiến Trụ xin gửi giỗ cho Cao tổ tự Chính Tâm, ông Phạm Công Khuyến gửi giỗ cho tổ khảo tự Huyền Vinh v.v… Qui định, tất cả những người này đều được phối hưởng tại chùa Viên Quang.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)