Viên Quang tự tu tạo tổ đường bi chí

Viên Quang tự tu tạo tổ đường bi chí

Thông tin cơ bản

Viên Quang tự tu tạo tổ đường bi chí
圓光寺修造祖堂碑誌
Kí hiệu: 16118
Thác bản bia xã Năng Tĩnh tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc phủ Xuân Trường tỉnh Nam Định nước Đại Nam 大南國南定省春長府美祿縣美重總能靖社, sưu tầm tại chùa Viên Quang xã Năng Tĩnh tổng Mĩ Trọng huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 75 x 120 cm, gồm 21 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 9000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 6 (1912).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Viên Quang ở thôn Đoài xã Năng Tĩnh phủ XuẩnTường vốn là cổ tích danh lam, trải nhiều lần tu bổ. Năm Thành Thái Giáp Thìn (1904) dân trong xã cùng nhà sư chùa góp tiền xây nhà tổ và sửa sang lại chùa. Ghi họ và tên, ngày giỗ các hội viên Hội Phúc Thiện cúng tiền xây nhà tổ và cúng ruộng làm của Tam bảo để phổ độ gia tiên vào rằm tháng 7.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)