Việt/Thiên/Tự/Chung

Việt/Thiên/Tự/Chung

Thông tin cơ bản

Việt/Thiên/Tự/Chung
越/天/寺/鍾
Kí hiệu: 25050/abcd
Thác bản chuông xã Cao Bộ huyện Thanh Oai phủ Ứng Hòa 應和府青威縣高步社, sưu tầm tại chùa Giai (chùa Việt Thiên) thôn Bãi xã Cao Viên huyện Thanh Oai.
Thác bản 4 mặt, khổ 33 x 70 cm, gồm 45 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 1600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Minh Mệnh thứ 19 (1838).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Thơ văn..
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Xã Cao Bộ huyện Thanh Oai có chùa Việt Thiên là nơi cổ tích danh lam và đã có chuông. Nay các thái ông lão bà cùng các thiện nam tín nữ và khách thập phương tùy duyên công đức, góp tiền đúc thêm chuông mới. Có bài minh 8 câu ca ngợi việc làm này. Ghi tên người đóng góp, bắt đầu từ ông Nguyễn Văn Dự đến bà Nguyễn Thị Thang, ước khoảng 70 người.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)