Vĩnh An tự bi kí/Tín thí

Vĩnh An tự bi kí/Tín thí

Thông tin cơ bản

Vĩnh An tự bi kí/Tín thí
永安寺碑記/信施
Kí hiệu: 11398/11399 Thác bản bia xã Đồng Tỉnh huyện Văn Giang phủ Thuận An 順安府文江縣桐井社, sưu tầm tại chùa Vĩnh An xã Đồng Tỉnh tổng Xuân Cầu huyện Văn Giang tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 67 x 97cm, gồm 59 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Dương Hòa thứ 2 (1636).
Người khắc: Trương Tiến Triều 張進朝; quê quán: xã Trung Lập huyện Diên Hà phủ Tiên Hưng; chức vị: Sử công Thạch cục.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Vĩnh An của bản xã là danh lam cổ tích, lại ở vào phúc địa rất là linh ứng. Trải qua mưa nắng đã bị hư hỏng, dột nát. Vào năm Giáp Tuất (1634), Quốc triều Phụ nội cung tần Hoàng Thị Bản đã xuất tiền của cùng với quan viên, hương lão xã Đồng Tỉnh hưng công xây dựng hậu đường, gác chuông, hành lang tả hữu và tường vây bốn xung quanh chùa Vĩnh An. Công việc hoàn thành, lập bia ghi lại việc này. Ghi họ và tên những người công đức vào việc tu sửa chùa. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)