Vĩnh báo bi kí

Vĩnh báo bi kí

Thông tin cơ bản

Vĩnh báo bi kí
永報碑記
Kí hiệu: 20033/20034/20035/20036
Thác bản bia giáp Đông Hạ xã Gia Lộc huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣嘉祿社東下甲, sưu tầm tại lăng Quận công xã Gia Lộc huyện Đông Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 52 x 75 cm, gồm 54 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 3000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 16 (1695).
Người soạn: Đặng Đình Tướng 鄧廷相; quê quán: xã Lương Xá huyện Chương Đức phủ Ứng Thiên; học vị: Tiến sĩ khoa Canh Tuất (1670) đời vua Lê Huyền Tông; chức vị: Bồi tụng tri thủy sư, Thái bộc tự khanh.
Người viết chữ: Lê Thời Thuyên 黎時銓; quê quán: xã Dương Sơn huyện Hoằng Hóa; chức vị: Thị nội thư tả Hộ phiên.
Người khắc chữ: Nguyễn Duy Tiến 阮維進; quê quán: xã Yên Hoạch huyện Đông Sơn.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Sâm Tường hầu Phạm Đăng Quý người bản ấp có đức độ với dân làng, bỏ ra 100 quan tiền cùng 2 mẫu 4 sào ruộng giúp vào việc đèn hương, được mọi người trong xã bầu làm Hậu thần. Kê các thửa ruộng có tại các xứ sở, cùng một số điều lệ về sử dụng ruộng và bài mẫu văn tế kèm theo.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)