Vĩnh diễn thiên niên

Vĩnh diễn thiên niên

Thông tin cơ bản

Vĩnh diễn thiên niên
永衍千年
Kí hiệu: 6216
Thác bản bia xã Hữu Lân huyện Yên Việt phủ Bắc Hà 北河府安越縣有鄰社, sưu tầm tại chùa xã Hữu Nghi huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang.
Thác bản 1 mặt, khổ 38 x 71cm, gồm 17 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 7 (1711).
Người viết: Trần Khắc Trạch 陳克宅; học vị: Sinh đồ; chức vị: Xã chánh.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Nguyễn Thị Bính ở xã Hữu Lân huyện Yên Việt phủ Bắc Hà là người hiền từ, đức hạnh, tôn sùng đạo Phật, cúng 60 quan sử tiền, 2 thửa ruộng cho làng, được bầu Hậu phật. Có ghi thể thức cúng, giỗ hàng năm. Vị trí, diện tích ruộng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)