Vĩnh Dụ đường bi ký/Tam thôn tự sự điều lệ/Cống thôn tự sự điều lệ/Bản tộc tự sự điều lệ

Vĩnh Dụ đường bi ký/Tam thôn tự sự điều lệ/Cống thôn tự sự điều lệ/Bản tộc tự sự điều lệ

Thông tin cơ bản

Vĩnh Dụ đường bi ký/Tam thôn tự sự điều lệ/Cống thôn tự sự điều lệ/Bản tộc tự sự điều lệ
永裕堂碑記/三村祀寺條例/貢村祀事條例/
本族祀事條例
Kí hiệu: 4220/4221/4222/4223
Thác bản bia thôn Cống xã Bảo Triện 寶篆社貢村, sưu tầm tại đền Vĩnh Dụ xã Phương Triện tổng Nhân Hữu huyện Gia Bình tỉnh
Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 65 x 95 cm, gồm 85 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 2500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu ,
Thành .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 29 (1768).
Người soạn: Nguyễn Thưởng 阮賞; học vị: Tiến sĩ khoa Giáp Tuất (1754); chức vị: Thiêm sai Thị nội Thư tả, Hộ phiên Hàn lâm viện Thị giảng; tước hiệu: Khánh Xuyên bá.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Bia ghi tiểu sử và công đức Trần tướng công là người tài cao học rộng, bậc trung thần phò vua giúp nước; lại có công giúp nền thi thư lễ nhạc được hồi sinh tại quê nhà. Ông đã xuất tiền để làm văn miếu huyện, lập từ đường, xây đền miếu, dựng đại đình. Năm Ất Dậu xây dựng sinh từ tại bản thôn. Đến mùa xuân năm Mậu Tí hoàn thành, dân thôn Cống, thôn Trung xã Bảo Triện và thôn Quán, thôn Rộc xã Ngọc Triện đến chúc mừng, đồng thời bày tỏ ý nguyện xin được cùng họ tộc thờ phụng ông. Ông bèn cấp cho mỗi thôn 100 quan và ruộng để dùng vào việc thờ phụng, dựng bia dự định các điều lệ cúng tế, giỗ chạp hàng năm cho họ tộc và từng thôn. Có ghi các thể lệ cúng tế của họ Trần và 4 thôn hàng năm và ghi vị trí các xứ ruộng cúng. Có bài minh ca ngợi và 4 đôi câu đối ở diềm 4 mặt bia.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)