Vĩnh Hựu ngũ niên Kỷ mùi khoa Tiến sĩ đề danh kí

Vĩnh Hựu ngũ niên Kỷ mùi khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Vĩnh Hựu ngũ niên Kỷ mùi khoa Tiến sĩ đề danh kí
永祐五年己未科進士題名記
Kí hiệu: 1371
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 111 x 185 cm, gồm 29 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề , Tân
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 5 (1744)
Người soạn: Bạch Phấn Ưng 白奮鷹; học vị: [Tiến sĩ khoa Giáp Thìn (1724)]; chức vị: Hàn lâm viện Thừa chỉ
Người nhuận sắc: Nguyễn Công Thái 阮公寀; học vị: [Tiến sĩ khoa Ất Mùi (1715)]; chức vị: Tham tụng, Lễ bộ Thượng thư kiêm Đông các Hiệu thư; tước Kiều Quận công
Người viết chữ: Phạm Đăng Trù 范登儔; chức vị: Trung thư giám Điển thư, Câu kê Lại phiên
Người khắc: Lê Nguyễn Diệu 黎阮耀; quê quán: xã An Hoạch huyện Đông Sơn; học vị: Sinh đồ
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi về khoa thi Hội năm Kỷ mùi niên hiệu Vĩnh Hựu 5 (1739) cùng họ tên, quê quán của 8 vị đỗ Tiến sĩ Khoa này chỉ có 1 vị (Vũ Diệm) đỗ ở hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân, 7 người còn lại đỗ ở hạng Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân
Ghi chú: Bia bị đục mất một số chữ ở dòng thứ 4

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)