Vĩnh Khánh kiều bi kí

Vĩnh Khánh kiều bi kí

Thông tin cơ bản

Vĩnh Khánh kiều bi kí
永慶橋碑記
Kí hiệu:12350/12351/12352/12353
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Vĩnh Khánh xã An Đông và xã An Đoài tổng An Ninh phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 3 mặt, khổ 43 x 95cm và 16 x 43cm, gồm 60 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 4000 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Thịnh thứ 4 (1796).
Người soạn: Hồng Tuyết 鴻血, hiệu: Mai Am; chức vị: Nhà sư
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Chùa Vĩnh Khánh là một danh lam cổ tích, bên cạnh chùa có con suối nhỏ. Trước đây, vào năm Cảnh Hưng thiền tăng tự Tính Châu đã bắc cây cầu gỗ qua suối, trên cầu có làm nhà, trải qua năm tháng đã bị hư hỏng. Nay nhà sư Huy Liễu tự Hải Nhạ là đệ tử của thiền sư Tính Châu đã cùng các thiện nam, tín nữ 2 xã An Đông và An Đoài phát tâm công đức tín thí tiền bạc, trùng tu thượng điện, tiền đường của chùa và dựng cầu đá qua suối để việc đi lại được dễ dàng và được bền vững dài lâu. Ghi họ và tên các hưng công, hội chủ, những người đã tiến cúng tiền bạc để xây dựng trùng tu di tích.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)