Vĩnh Khánh tự bi/Tín thí

Vĩnh Khánh tự bi/Tín thí

Thông tin cơ bản

Vĩnh Khánh tự bi/Tín thí
永慶寺碑/信施
Kí hiệu: 13083/13084/13085/13086
Thác bản bia xã Vĩnh Duệ huyện Gia Phúc phủ Hạ Hồng 下洪府嘉福縣永裔社, sưu tầm ở chùa Vĩnh Khánh xã Vĩnh Duệ tổng Hậu Bổng huyện Gia Lộc tỉnh Hải Dương.
Thác bản 4 mặt, khổ 50 x 68cm và 20 x 68cm, gồm 71 dòng chữ Hán xen Nôm, toàn văn ước khoảng 2300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Vĩnh Tộ thứ 4 (1622).
Người soạn: Nguyễn Hựu 阮祐; học vị: Giám sinh.
Người khắc: họ Phạm 范; quê quán: xã Tây Am huyện Vĩnh Lại.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc trùng tu chùa Vĩnh Khánh. Ghi họ và tên các quan viên bốn giáp Đông, Tây, Nam, Bắc xã Vĩnh Duệ và các thiện nam, tín nữ của từng giáp đã đóng góp tiền bạc vật liệu để tu bổ chùa Vĩnh Khánh. Nay lập bia để biểu dương công đức. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)