Vĩnh Khánh tự bi

Vĩnh Khánh tự bi

Thông tin cơ bản

Vĩnh Khánh tự bi
永慶寺碑
Kí hiệu: 15630
Thác bản bia sưu tầm ở chùa Vĩnh Khánh thuộc 4 xã Bình Sơn Sơn Cầu, Nhạc Sơn và xã Đồng Đạo tổng Đạo Kỷ huyện Lập Thạch tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 60 x 73 cm, gồm 13 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Khải Định thứ 10 (1925).
Người soạn: Vũ Quang Bài 武光排; quê quán: xã Sơn Cầu tổng Đạo Kỷ; chức vị: Chánh tổng.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Bốn xã Bình Sơn, Sơn Cầu, Nhạc Sơn và Đồng Đạo của tổng Đạo Kỷ có chung chùa Vĩnh Khánh. Chùa này đã lâu trải qua mưa gió nay đã hư hỏng, nay quan viên chức dịch và dân bản tổng đã đóng góp tiền của để sửa sang lại chùa khiến cho chùa nguy nga rực rỡ. Ghi họ và tên chư vị tiến cúng tiền của để trùng tu chùa, như Chánh tổng xã Sơn Cầu Vũ Quang Bài đã tiến cúng 10 đồng, Phó tổng xã Bình Sơn Nguyễn Doãn Văn cúng 5 đồng, Chánh hội xã Nhạc Sơn Lê Văn Hoằng cúng 5 đồng, v.v…

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)