Vĩnh Khánh tự/Tu tạo hậu đường bi

Vĩnh Khánh tự/Tu tạo hậu đường bi

Thông tin cơ bản

Vĩnh Khánh tự/Tu tạo hậu đường bi
永慶寺/修造後堂碑
Kí hiệu:12358/12359
Thác bản bia chùa Vĩnh Khánh xã An Quảng huyện Chí Linh phủ Nam Sách 南策府至靈縣安廣社永慶寺, sưu tầm tại chùa Vĩnh Khánh xã An Đông và xã An Đoài tổng An Ninh phủ phủ Nam Sách tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 57 x 83cm, gồm 32 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 20 (1699).
Người soạn: Nguyễn Tố Vinh 阮素榮; chức vị: Tri huyện.
Người viết chữ: Giáp Hữu 甲有; quê quán: xã Điền Trì huyện Chí Linh phủ Nam Sách; chức vị: Thiền Tăng.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Thiền tăng trụ trì tại chùa Vĩnh Khánh xã An Quảng là Lưu Thành Lạc tự Huệ Thông đạo hiệu Chân Trung và vợ là Bùi Thị thứ hiệu Diệu Kính đã cùng các hưng công, hội chủ, thiện nam, tín nữ cúng tiền bạc hưng công tu tạo hậu đường, gác chuông, tả hữu hành lang gồm 15 gian, lại đúc 1 quả chuộng và cúng 1 sào ruộng vào chùa làm ruộng Tam bảo. Ghi họ và tên các hưng công, hội chủ, thiện nam, tín nữ công đức trong việc xây dựng trùng tu chùa Vĩnh Khánh. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)