Vĩnh Linh Quang Sơn tự bi kí/Nhất tín thí

Vĩnh Linh Quang Sơn tự bi kí/Nhất tín thí

Thông tin cơ bản

Vĩnh Linh Quang Sơn tự bi kí/Nhất tín thí
永灵光山寺碑記/一信施
Kí hiệu: 10923/10924
Thác bản bia xã Đồng Tử huyện huyện An Lão phủ Kinh Môn 荊門府安老縣桐梓社, sưu tầm ở chùa Quang Sơn xã Đồng Tử tổng Phù Lưu huyện An Lão tỉnh Kiến An.
Thác bản 2 mặt, khổ 39 x 65cm, gồm 30 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 500 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 8 (1670).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Chùa Vĩnh Linh Quang Sơn là ngôi chùa cổ trải qua năm tháng đã bị hư hỏng dột nát. Vào năm Canh Tuất (1670) các quan viên, hương lão, thiện nam, tín nữ đã quyên góp tiền bạc xây lại thượng điện, tiền đường, tả hữu hành lang, tạc 2 pho tượng Phật, tô lại 2 pho và mua 1 mẫu ruộng làm ruộng Tam bảo. Có ghi họ và tên những người đã cúng tiến tiền bạc vào việc tu sửa chùa.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)