Vĩnh Phúc hưng công bi

Vĩnh Phúc hưng công bi

Thông tin cơ bản

Vĩnh Phúc hưng công bi
永福興功碑
Kí hiệu: 15596
Thác bản bia đền Vĩnh Phúc xã Ngọc Tảo tổng Phụng Thượng huyện Phúc Thọ 福壽縣奉上總玉藻社永福祠, sưu tầm ở đền Vĩnh Phúc xã Ngọc Tảo tổng Phụng Thượng huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 1 mặt, khổ 37 x 55 cm, gồm 14 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 520 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 16 (1941).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Tháng 3 năm Bảo Đại thứ 16 (1941), bản xã đã dốc sức dốc tiền để xây dựng cột thiêu hương tại đền Vĩnh Phúc. Nay phúc quả viên thành, dựng ghi họ và tên các vị hưng công, cùng chư vị công đức đã đóng góp tiền của vào xây dựng cột thiêu hương. Qui định, 26 tháng 3 hàng năm tại bản đền đều sắm sửa lễ vật, trước là kính thần sau là lễ chư vị đã công đức với bản đền.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)