Vĩnh Phúc ký Hậu bi

Vĩnh Phúc ký Hậu bi

Thông tin cơ bản

Vĩnh Phúc ký Hậu bi
永福寄后碑
Kí hiệu: 15595
Thác bản bia xã Ngọc Tảo tổng Phụng Thượng huyện Phúc Thọ福壽縣奉上總玉藻社, sưu tầm ở đền Vĩnh Phúc xã Ngọc Tảo tổng Phụng Thượng huyện Phúc Thọ tỉnh Sơn Tây.
Thác bản 1 mặt, khổ 34 x 64 cm, gồm 12 dòng chữ Hán có Nôm, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 16 (1941).
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Chiểu theo khoán ước trước đây, những người đã tiến cúng ruộng để xin gửi giỗ vào đền, đều được khắc ghi vào bia đá để lưu truyền mãi mãi. Nay ghi họ và tên chư vị đã gửi giỗ đền Vĩnh Phúc xã Ngọc Tảo tổng Phụng Thượng. Ghi ngày giỗ, lệ cúng giỗ, số ruộng và vị trí các thửa ruộng tiến cúng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)