Vĩnh Phúc tự bi kí

Vĩnh Phúc tự bi kí

Thông tin cơ bản

Vĩnh Phúc tự bi kí
永福寺碑記
Kí hiệu: 1292/1293
Thác bản bia xã Yên Sở tổng Dương Liễu huyện Đan Phượng phủ Quốc Oai 國威府丹鳳縣楊柳總安所社, sưu tầm tại chùa Vĩnh Phúc xã Yên Sở tổng Dương Liễu huyện Đan Phượng tỉnh Hà Đông
Thác bản 2 mặt, khổ 73 x 115 cm, gồm 47 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1800 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 45 (1784)
Niên đại ước đoán: thời Nguyễn
Người soạn: không ghi
Chủ đề:
Sinh hoạt làng xã
Xây dựng, trùng tu di tích
Thơ văn
Tóm lược nội dung:
Chùa Vĩnh Phúc nguyên lợp tranh, trải mưa gió bị dột nát Năm Giáp Tuất mọi người trong xã cùng nhau góp tiền tu sửa lại, lợp ngói, tô Phật tượng, đến năm Đinh Sửu thì hoàn thành Bia ghi tên các vị tham gia hưng công và đóng góp công đức Cuối bia liệt kê chi tiết các khoản thu chi trong lần trùng tu này, trong đó tổng cộng các khoản thu là 1742 quan 2 mạch; chi công thợ, mua sắm vật liệu, lễ vật cúng lễ khánh thành hết 1748 quan 2 mạch 16 văn Có bài minh 16 câu
Ghi chú: Dòng niên đại trên thác bản là ngụy tạo

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)