Vĩnh Phúc tự bi ký/Thập phương công đức ký/Lễ nghi/Cúng điền

Vĩnh Phúc tự bi ký/Thập phương công đức ký/Lễ nghi/Cúng điền

Thông tin cơ bản

Vĩnh Phúc tự bi ký/Thập phương công đức ký/Lễ nghi/
Cúng điền
永福寺碑記/十方功德記/禮儀/供田
Kí hiệu: 6561/6586/6595/6596
Thác bản bia thôn Xuân Mai xã Xuân Hy huyện Kim Hoa phủ Bắc Hà 北河府金華縣春熙社春梅村, sưu tầm tại chùa xã Mai Thôn tổng Kim Anh huyện Kim Anh tỉnh Phúc Yên.
Thác bản 4 mặt, khổ 81x 112 cm và 40 x 110cm, gồm 56 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2000 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 24 (1670).
Người soạn: Đặng [Đình Tướng] 鄧廷相, tên hiệu: Chúc Trai; quê quán: xã Lương Xá huyện Chương Đức phủ Ứng Thiên; chức vị: Bồi tụng, Hộ bộ Tả thị lang; tước: Ứng Xuyên nam.
Người viết chữ: họ Phạm 范; quê quán: huyện Đường Hào; chức vị: Thị nội thư tả; tước: Bích Ngọc nam.
Người khắc 1: Nguyễn Duy Nhân 阮維仁, quê quán: xã An Hoạch huyện Đông Sơn.
Người khắc 2: Nguyễn Ích Long 阮益隆, quê quán: xã Kính Chủ huyện Giáp Sơn.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Văn thơ.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Tổng Thái giám Thận Quận công Trần Công Tước, người bản thôn, là người tốt, có nhiều công đức. Nay ông cúng 100 quan tiền để xây hậu đường, tiền đường cho chùa Vĩnh Phúc và lại cúng thêm một số ruộng tương đương 100 gánh lúa nên được tôn bầu Hậu phật. Có ghi thể thức cúng giỗ hàng năm và vị trí, diện tích ruộng cúng. Bia cũng ghi họ tên những người khác đóng góp vào việc nói trên. Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)