Vĩnh Thái tự bi/Thiện sĩ hưng công

Vĩnh Thái tự bi/Thiện sĩ hưng công

Thông tin cơ bản

Vĩnh Thái tự bi/Thiện sĩ hưng công
永泰寺碑/善仕興功
Kí hiệu: 6333/6334
Thác bản bia xã Thanh Da huyện Lương Tài phủ Thuận An 順安府良才縣青椰社, sưu tầm tại chùa Vĩnh Thái tổng Quảng Bố huyện Lương Tài tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 2 mặt, khổ 44 x 75 cm, gồm 38 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 950 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 20 (1699).
Người soạn: họ Phạm 范; chức vị: Tri huyện huyện Thanh Liêm, Cẩn sự tá lang.
Người viết: Trịnh Thiên Niên 鄭千年; chức vị: Thị nội thư tả, Lệnh sử.
Người khắc: Nguyễn Thế Dụng 阮世用.
Chủ đề:
– Văn thơ.
– Xây dựng, trùng tu di tích.Tóm lược nội dung:
Các vị thiện sĩ, sắc mục xã Thanh Da cùng sư chùa Vĩnh Thái hưng công đúc chuông, dựng cột hương, xây thềm đá cho thượng điện, tiền đường, tam quan chùa Vĩnh Thái và đền, miếu. Bia ghi tên những người tham gia đóng góp và 34 câu minh ca tụng công đức.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)