Vĩnh Thịnh lục niên Canh Dần khoa Tiến sĩ đề danh kí

Vĩnh Thịnh lục niên Canh Dần khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Vĩnh Thịnh lục niên Canh Dần khoa Tiến sĩ đề danh kí
永盛六年庚寅科進士題名記
Kí hiệu: 1343
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 120 x 187 cm, gồm 38 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1650 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 13 (1715)
Người soạn: Nguyễn Nham 阮巖; học vị: [Tiến sĩ khoa Ất Mùi (1715)]; chức vị: Hàn lâm viện Hiệu thảo
Người nhuận sắc: Nguyễn Quý Đức 阮貴德; học vị: [Thám hoa khoa Bính Thìn (1676)]; chức vị: Tham tụng, Lại bộ Thượng thư, Thiếu phó; tước Liêm Quận công
Người viết chữ: Nguyễn Đình Cổn 阮廷滾; quê quán: xã Phù Chẩn huyện Đông Ngàn; chức vị: Thị nội Thư tả Bộ binh phiên
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi về mở khoa thi Hội năm Canh Dần niên hiệu Vĩnh Thịnh 6 (1710) lấy đỗ 21 Tiễn sĩ, trong đó hạng Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ 1 người, hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân 1 người, hạng Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân 19 người
Ghi chú: Bia bị đục mất một số chữ ở dòng thứ 4

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)