Vĩnh Thịnh nhị niên Bính Tuất khoa Tiến sĩ đề danh kí

Vĩnh Thịnh nhị niên Bính Tuất khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Vĩnh Thịnh nhị niên Bính Tuất khoa Tiến sĩ đề danh kí
永盛貳年丙戍科進士題名記
Kí hiệu: 1319
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 127 x 180 cm, gồm 34 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1700 chữ, có hoa văn, không có chữ húy
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717)
Người soạn: Dương Bật Trạc 楊弼擢; học vị: [Tiến sĩ khoa Ất Mùi (1715); chức vị: Cẩn sự lang Hàn lâm viện Hiệu thảo
Người nhuận sắc: Nguyễn Quý Đức 阮貴德; học vị: Thám hoa khoa Bính Thìn (1676); chức vị: Lại bộ Thượng thư kiêm Đông các Đại học sĩ, Thiếu phó; tước Liêm quận công
Người viết chữ: Nguyễn Đình Cổn 阮廷滾; quê quán: xã Phù Chẩn huyện Đông Ngàn; chức vị: Thị nội Thư tả Binh phiên
Người viết chữ triện: Nguyễn Đình Huy 阮廷輝; chức vị: Kim quang môn Đãi chiếu; tước Liêu Tường nam
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi về khoa thi Hội năm Bính Tuất niên hiệu Vĩnh Thịnh 2 (1706) cùng họ tên, quê quán của 5 vị đỗ Tiến sĩ Cả 5 vị đều là Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)