Vĩnh Thịnh thập nhất niên Ất Mùi khoa Tiến sĩ đề danh kí

Vĩnh Thịnh thập nhất niên Ất Mùi khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Vĩnh Thịnh thập nhất niên Ất Mùi khoa Tiến sĩ đề danh kí
永盛 十一年乙未科進士題名記
Kí hiệu: 1341
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 108 x 175 cm, gồm 34 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1200 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717)
Người soạn: Bùi Sĩ Tiêm 裴士暹; học vị: [Tiến sĩ khoa Ất Mùi (1715)]; chức vị: Hàn lâm viện Hiệu lý
Người nhuận sắc: Nguyễn Quý Đức 阮貴德; học vị: [Thám hoa khoa Bính Thìn (1676)]; chức vị: Tham tụng, Lại bộ Thượng thư, Thiếu phó; tước Liêm Quận công
Người viết chữ: Ngô Bảo 吳寶; quê quán: xã Gia Thị huyện Gia Lâm; chức vị: Thị nội Thư tả, Thủy binh phiên, Tướng sĩ lang, Phó sở sứ
Người viết chữ triện: Nguyễn Đình Huy 阮廷輝; chức vị: Kim quang môn Đãi chiếu; tước Liêu Tường nam
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi về mở khoa thi Hội năm Ất Mùi niên hiệu Vĩnh Thịnh 11 (1715) và họ tên, quê quán của 20 vị đỗ Tiến sĩ Hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân có 2 người, hạng Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân có 18 người
Ghi chú: Bia bị đục mất một số chữ ở dòng thứ 4

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)