Vĩnh thọ kỳ truyền

Vĩnh thọ kỳ truyền

Thông tin cơ bản

Vĩnh thọ kỳ truyền
永壽其傳
Kí hiệu: 5184
Thác bản bia sưu tầm tại đình thôn Lộng Thượng xã Lộng Đình tổng Đại Từ huyện Văn Lâm phủ Mỹ Hào tỉnh Hưng Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 25x 66 cm, gồm 17 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 400 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Giáp Thìn.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Năm Giáp Thìn các quan viên hương lão trong thôn hội họp tại đình, tính toán thống kê số tiền, số ruộng Hậu được bao nhiêu để chi dùng vào việc thờ phụng và giỗ các vị Hậu. Lại bàn định sau này, mỗi khi thôn gặp khi có binh loạn khẩn cấp thì thôn được phép trích một nửa số ruộng Hậu để chi cấp lương thực nuôi binh lính, để bớt phần đóng góp của dân. Đồng thời kêu gọi gia quyến các nhà đóng góp tiền của cho thôn. Bia ghi họ tên, số tiền và ruộng của các vị Hậu và thể lệ cúng giỗ.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)