Vĩnh Thọ tứ niên Tân Sửu khoa Tiến sĩ đề danh kí

Vĩnh Thọ tứ niên Tân Sửu khoa Tiến sĩ đề danh kí

Thông tin cơ bản

Vĩnh Thọ tứ niên Tân Sửu khoa Tiến sĩ đề danh kí
永壽四年辛丑科進士題名記
Kí hiệu: 1344
Thác bản bia sưu tầm tại Văn miếu Quốc tử giám Hà Nội
Thác bản 1 mặt, khổ 112 x 171 cm, gồm 37 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 1300 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Tân
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 13 (1717)
Người soạn: Dương Bật Trạc 楊弼擢; [Tiến sĩ khoa Ất Mùi (1715)]; Hàn lâm viện Hiệu thảo
Người nhuận sắc: Nguyễn Quý Đức 阮貴德; học vị: [Thám hoa khoa Bính Thìn (1676)]; chức vị: Tham tụng, Lại bộ Thượng thư, Thiếu phó; tước Liêm Quận công
Người viết chữ: Ngô Đình Kiên 吳廷堅; quê quán: xã Tả Thanh Oai huyện Thanh Oai; chức vị: Trung thư giám Hoa văn học sinh
Người viết chữ triện: Nguyễn Khoan Dung 阮寬容; quê quán: xã Kính Chủ; chức vị: Trung thư giám Hoa văn học sinh
Chủ đề:
Hành trạng, công tích nhân vật
Khoa bảng
Tóm lược nội dung:
Ghi về mở khoa thi Hội năm Tân Sửu niên hiệu Vĩnh Thọ 4 (1661) cùng họ tên, quê quán của 13 vị đỗ Tiến sĩ Khoa này, hạng Đệ nhất giáp Tiến sĩ cập đệ lấy đủ 3 người (Trạng nguyên Đặng Công Chất, Bảng nhãn Đào Công Chính, Thám hoa Ngô Khuê); hạng Đệ nhị giáp Tiến sĩ xuất thân lấy đỗ 2 người; hạng Đệ tam giáp Đồng Tiến sĩ xuất thân lấy đỗ 8 người
Ghi chú: Bia bị đục mất một số chữ ở dòng thứ 10

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)