Vĩnh Tiên kiều bi kí/Tái tạo trùng tu bi kí

Vĩnh Tiên kiều bi kí/Tái tạo trùng tu bi kí

Thông tin cơ bản

Vĩnh Tiên kiều bi kí/Tái tạo trùng tu bi kí
永僊橋碑記/再造重修碑記
Kí hiệu: 11752/11753
Thác bản bia huyện Thanh Hà phủ Nam Sách 南策府青河縣, sưu tầm tại chùa Chung Linh xã Hạ Vĩnh tổng Hạ Vĩnh huyện Thanh Hà tỉnh Hải Dương.
Thác bản 2 mặt, khổ 80 x 128cm, gồm 29 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 800 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Vĩnh Thịnh thứ 12 (1716).
Người viết: Phạm Khuê 范奎; quê quán: xã Thiệu Mỹ; chức vị: Đề lại.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc các thiện nam, tín nữ của các huyện, phủ là Nam Sách, Hạ Hồng, Kinh Môn, Thanh Hà, Tiên Minh, Tứ Kỳ, Kim Thành và An lão đã đóng góp tiền của để trùng tu cầu Vĩnh Tiên. Ghi họ và tên các thiện nam, tín nữ và những người công đức đã đóng góp tiền của để trùng tu cầu Vĩnh Tiên.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)