Vĩnh Trấn am bi

Vĩnh Trấn am bi

Thông tin cơ bản

Vĩnh Trấn am bi
永鎮庵碑
Kí hiệu: 2345/2346/2347/2348/2349/2350/2351/2352/2353
Thác bản bia xã Phù Minh huyện Tiên Du phủ Từ Sơn 慈山府仙遊縣扶明社, sưu tầm tại am Vĩnh Trấn xã Phù Dực tổng Phù Đổng huyện Tiên Du phủ Từ Sơn, Bắc Ninh.
Thác bản 9 mặt, khổ 35 x 55 cm, gồm 92 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 2500 chữ, có hoa văn, có chữ húy: Cửu , Đề .
Niên đại: Đinh Mùi.
Niên đại ước đoán: Cảnh Trị thứ 5 (1667).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Sinh hoạt làng xã.
– Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Tập hợp thác bản bia tại sinh từ của Quan Nội giám Nguyễn Thái Đường tên húy là Hay, người xã Phù Minh huyện Tiên Du phủ Từ Sơn, làm quan được thăng chức Đề đốc, tước Điền Quận công, năm 65 tuổi được gia phong là Đại vương. Bia ghi gia phả 5 đời tổ tiên của Nguyễn Thái Đường; sơ lược hành trạng, chức tước, húy hiệu, ngày sinh, ngày mất, nơi chôn cất của Nguyễn Thái Đường và phu nhân. Việc phân chia 4 mẫu 2 sào ruộng hương hỏa thành 42 phần để giao cho con cháu và người thân Điền Quận công canh tác để làm giỗ; văn bản giao ruộng đất, tiền bạc, trâu bò cho 3 xã Phù Đổng, Phù Minh, Đổng Viên để 3 xã này phụng sự cha mẹ của Điền Quận công.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)