Vĩnh tư chi bi/Dụng hiểu lai giả/Kiều đường di ấm/Tang tử chí tình

Vĩnh tư chi bi/Dụng hiểu lai giả/Kiều đường di ấm/Tang tử chí tình

Thông tin cơ bản

Vĩnh tư chi bi/Dụng hiểu lai giả/Kiều đường di ấm/
Tang tử chí tình
永思之碑/用曉來者/喬棠遺廕/桑梓至情
Kí hiệu: 2509/2510/2511/2512
Thác bản bia thôn An Thị xã Yên Thường huyện Đông Ngàn phủ Từ Sơn 慈山府東岸縣安常社安市村, sưu tầm tại chùa Phúc Nương thôn An Thị xã Yên Thường tổng Yên Thường phủ Từ Sơn tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 4 mặt, khổ 40 x 70 cm, gồm 40 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 900 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Chính Hòa thứ 10 (1689).
Người soạn: họ Lê 黎; học vị: Tiến sĩ; chức vị: Lại bộ Hữu Thị lang; tước Lại Sơn nam.
Người viết chữ: họ Phạm 范; chức vị: Thị nội Thư tả; tước Bích
Ngọc nam.
Người khắc: họ Nguyễn 阮.
Chủ đề:
– Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Quan Phạm Hữu Toán, giữ chức Thiêm Thái giám, Tri thủy sư, Tri lễ giám ở Vương phủ, tước Dật Hải hầu người làng Yên Thường huyện Đông Ngàn, làm quan được triều đình sủng ái, nhà giàu có nhưng có lòng từ thiện, đã bỏ tiền hơn 140 quan và 1 mẫu ruộng để công đức xây dựng tòa thượng điện 3 gian ở chùa Phúc Nương. Nay dân chúng biết ơn, tôn bầu cha mẹ ông làm Hậu phật của chùa và lập bia, tạc tượng để thờ. Bia có ghi thể lệ cúng giỗ và chữ kí của sắc mục, hương lão bản xã.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)