Vĩnh Yên tỉnh Bạch Hạc huyện Thượng Trưng tổng

Vĩnh Yên tỉnh Bạch Hạc huyện Thượng Trưng tổng

Thông tin cơ bản

Vĩnh Yên tỉnh Bạch Hạc huyện Thượng Trưng tổng
永安省白鶴縣上徵總
Kí hiệu: 4945
Thác bản bia sưu tầm tại chùa xã Thượng Trưng tổng Thượng Trưng huyện Bạch Hạc tỉnh Vĩnh Yên.
Thác bản 1 mặt, khổ 63 x 110 cm, gồm 18 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Cảnh Trị thứ 1 (1663).
Người soạn: Nguyễn Ức Tái 阮億載, tên tự: Sơn Phủ; chức vị: Tri phủ phủ Đà Dương.
Người viết chữ: Nguyễn Nhân Nghiễn 阮仁硯; quê quán: thôn Ninh Phù xã Hạ Tông huyện Kim Động; chức vị: Vệ úy; tước: Mĩ Lộc nam.
Chủ đề:
– Hành trạng, công tích nhân vật.
– Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ tên những người có công xây dựng chùa của xã.
Ghi chú: Bia thiếu thác bản mặt trước.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)