Võ ban quan đẳng túc hạ biển

Võ ban quan đẳng túc hạ biển

Thông tin cơ bản

Võ ban quan đẳng túc hạ biển
武班官等肅賀扁
Kí hiệu: 3378
Thác bản biển gỗ xã Đặng Xá huyện Gia Lâm phủ Thuận An 順安府嘉林縣鄧舍社, sưu tầm tại từ đường Nguyễn tướng công thôn Xa Long xã Đặng Xá huyện Gia Lâm tỉnh Bắc Ninh.
Thác bản 1 mặt, khổ 160 x 180 cm, gồm 56 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 700 chữ, không có hoa văn, có chữ húy: Đề .
Niên đại: Cảnh Hưng thứ 27 (1766).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề:
Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Ông Nguyễn Sĩ Trung, quan Thái giám, khi về hưu đã tặng lại các quan đồng triều một bài thơ. Các vị quan võ đương chức đã làm thơ mừng họa lại. Biển khắc lời dẫn và nguyên vận bài thơ của Nguyễn Sĩ Trung cùng 5 bài thơ họa lại của 5 vị quan.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)