Võ chỉ bi kí

Võ chỉ bi kí

Thông tin cơ bản

Võ chỉ bi kí
武址碑記
Kí hiệu: 16708/16709
Thác bản bia thôn Đại Khối xã Đông Khối huyện Đông Sơn phủ Thiệu Thiên 紹天府東山縣東塊社大塊村, sưu tầm tại quán Rạng thôn Đại Khối tổng Thọ Hạc huyện Đông Sơn tỉnh Thanh Hóa.
Thác bản 2 mặt, khổ 53 x 95 cm, gồm 33 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 850 chữ, không có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Kiến Phúc thứ 1 (1883).
Người soạn: Nguyễn Hữu Cửu 阮有玖.
Chủ đề:
– Xây dựng, trùng tu di tích.
– Thơ văn.
Tóm lược nội dung:
Võ là để hộ quốc vệ dân, đời trước có công đức thì đời sau sẽ nhớ ơn mà thờ phụng, võ chỉ đặt ra là có ý như vậy. Nay suất đội Nguyễn Hữu Nhĩ và bản binh đứng ra trùng tu võ chỉ. Bia ghi họ và tên chư vị đóng góp tiền của sửa chữa võ chỉ, như: ông Lê Đình Lăng, ông Nguyễn Hữu Thẩm, ông Lê Văn Đài, v.v… Có bài minh.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)