Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16318
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Liên Hoa xã Địch Lễ tổng Đồng Phù huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 52 x 73 cm, gồm 15 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Duy Tân thứ 8 (1914).
Người soạn: Dương Xuân Thự 陽春署; học vị: Cử nhân khoa Canh Tí
Người viết chữ: Trần Liên 陳蓮; học vị: Tú tài.
Chủ đề :- Xây dựng, trùng tu di tích.
Tóm lược nội dung:
Năm Thành Thái Quí Mão thứ 15 (1903), gió bão mà hư hỏng chùa Liên Hoa. Ông Phan Văn Diễn cùng một số quan viên chức sắc đứng ra sửa lại chùa 3 gian, tô tượng Phật. Gian giữa thờ Phật, bên tả thờ Long Thần, bên hữu thờ Câu Mang Thần. Công việc hoàn hảo, dựng bia lưu lại về sau. Ghi họ và tên chư vị cung tiến.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)