Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16319
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Liên Hoa xã Địch Lễ tổng Đồng Phù huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 20 x 44 cm, gồm 4 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 40 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 9 (1934).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc Hòa thượng Nguyễn Thanh pháp tự là Thịnh Đại thiền sư người xã Đồng Quỹ huyện Nam Trực chủ trì chùa ở hai xã Phúc Chính và Phúc An, có nhiều công đức trong việc xây dựng chùa, đúc tượng Phật và sắm đồ thờ ở chùa. Nhà sư được khắc bia ghi công và lưu truyền về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)