Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16320
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Liên Hoa xã Địch Lễ tổng Đồng Phù huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 20 x 44 cm, gồm 4 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 40 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 9 (1934).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi Thần vị ông Phan Đình Hòe người có nhiều công đức với làng, nhiều lần đứng ra tu sửa đình, chùa, miếu. Nguyên văn Thần vị của ông như sau: Thái bộc tự khanh bản xã phối Thần Phan tiên phong công giai nam Tổng đốc gia Thượng thư, trí sĩ Thu viên Phan Đình Hòe tướng công.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)