Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16324
Thác bản bia sưu tầm tại đình thôn Tiền xã Địch Lễ tổng Đồng Phù huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 74 x 117 cm, gồm 16 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 600 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Bảo Đại thứ 6 (1931).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ghi việc ông Phan Thu Viên đại nhân (Phan Đình Hòe) và vợ họ Ngô cùng các con cúng tiền giúp làng sửa chùa, miếu, sắm đồ thờ, đòn đám ma cho làng. Quan viên, dân xã tôn bầu bố mẹ và hai chồng ông làm Hậu thần. Ông lại cúng 1 mẫu ruộng làm ruộng tế tự. Định lệ cày cấy ruộng Hậu là thu hoa lợi phụng thờ về sau.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)