Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16835
Thác bản bia sưu tầm tại chùa Phổ Quang xã Đông Quang tổng Đệ Nhất huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 35 x 49 cm, gồm 4 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 35 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: Thiệu Trị thứ 3 (1843).
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Ưu bà di họ Trần hiệu Từ Nữ cúng 3 sào ruộng vào chùa nên được dân đồng ý cho làm Hậu phật. Có bài vị Hậu phật. Ghi vị trí, diện tích ruộng cúng và qui định lễ vật vào ngày giỗ kị và sóc vọng.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *


Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)