Vố đề

Thông tin cơ bản

Vố đềKí hiệu: 16486
Thác bản bia sưu tầm tại văn miếu Thừa Thiên (nay thuộc TP. Huế tỉnh Thừa Thiên Huế).
Thác bản 1 mặt, khổ 50 x 115 cm, gồm 8 dòng chữ Hán, toàn văn ước khoảng 300 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Chủ đề :- Hành trạng, công tích nhân vật.
Tóm lược nội dung:
Ghi họ và tên, quê quán các vị đỗ đạt của 3 khoa thi, gồm 5 vị đỗ khoa Nhã sĩ năm Ất Sửu niên hiệu Tự Đức thứ 18 (1865), 4 vị Tiến sĩ khoa Mậu Thìn năm Tự Đức thứ 21 (1868) cùng 5 vị Tiến sĩ khoa Kỉ Tị niên hiệu Tự Đức thứ 22 (1869).

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)