Vô đề

Thông tin cơ bản

Vô đề
Kí hiệu: 16858
Thác bản bia sưu tầm tại miếu xã Phú Ốc tổng Như Thức huyện Mĩ Lộc tỉnh Nam Định.
Thác bản 1 mặt, khổ 42 x 60 cm, gồm 12 dòng chữ Hán và Nôm, toàn văn ước khoảng 200 chữ, có hoa văn, không có chữ húy.
Niên đại: không ghi.
Người soạn: không ghi.
Chủ đề :- Bầu Hậu, gửi giỗ, biểu dương việc thiện.
Tóm lược nội dung:
Bà Đặng Thị Kiều cúng 170 quan tiền kẽm giúp làng tu bổ đình vũ và cúng 1 mẫu 5 sào ruộng để gửi giỗ cho chồng và người vợ cả của chồng. Ghi tên hiệu, ngày giỗ của 2 vị Hậu thần và thể lệ cúng biếu hàng năm.

Chấm điểm
Chia sẻ

Hình ảnh văn bia

Nội dung chính

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Banner App ChỐn ThiÊng 3 (60x90)